INTRATA

   CONSULTING

   strona główna |  o nas |  oferta |  kontakt

zgłoszenie szkody

Miałeś wypadek ?
ZADZWOŃ !!!

telefon 

061-278 71 23
Poniedziałek - Piatek
w godz. 9.00 - 16.00  

tel kom.
605 669 300
 697 121 300

info@ic-odszkodowania.pl


Oferta dla firm, spółek i instytucji

Naszym celem jest nawiązanie współpracy, która pozwoli Państwu na redukcję do minimum kosztów i czasu niezbędnego do załatwienia formalności związanych ze szkodami komunikacyjnymi oraz osobowymi. Podjęcie z nami współpracy prawie całkowicie wyeliminuje udział Państwa pracownika w czasochłonnych czynnościach powypadkowych związanych z ubezpieczeniami.

Pragniemy zauważyć, że powierzając nam przeprowadzenie procesu odzyskania należnego odszkodowania, zyskują Państwo nie tylko pomoc osób z doświadczeniem z zakresu likwidacji szkód, dysponujących specjalistyczną wiedzą z zakresu przepisów ubezpieczeniowych i prawa cywilnego, ale również wyeliminowanie straty związanej z ewentualnym zaniżeniem odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy.

W przypadku powierzenia nam dochodzenia należnych roszczeń odszkodowawczych, od momentu zaistnienia szkody i zawiadomienia nas o tym fakcie przejmujemy na siebie obowiązek:

 • zapoznanie się ze stanem faktycznym zdarzenia
 • ustalenie czy w danej sprawie zachodzi odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń
 • pomocy przy kompletowaniu wymaganej dokumentacji,
 • zgłoszenia szkody,
 • zgłoszenia roszczeń,
 • prowadzenia korespondencji z zakładem ubezpieczeniem oraz innymi podmiotami, które związane są z zaistnieniem, wyjaśnieniem lub naprawą szkody,
 • monitorowanie poszczególnych etapów likwidacji szkody
 • sporządzenie wszelkiego rodzaju zażaleń i odwołań,
 • w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zapewniamy obsługę prawną.

Ponadto oferujemy:

 • weryfikacje spraw zakończonych
 • prowadzenie spraw nie zakończonych będących w toku
 • przeszkolenie pracowników - kierowców z obowiązków spoczywających na ubezpieczającym lub użytkowniku pojazdu z zakresu ubezpieczenia OC, AC, Assistance, NNW oraz procedur niezbędnych do likwidacji szkody
 • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy Ubezpieczycielem, a Towarzystwem Leasingowym w sprawach dotyczących likwidacji szkód,
 • przygotowanie opinii i weryfikacja dokumentów przez rzeczoznawców
 © Copyright 2008 IC. All Rights Reserved.